Двудневно безплатно обучение на картинг пистата във Враца

Двудневно безплатно обучение на картинг пистата във Враца

Двудневно безплатно обучение на картинг пистата във Враца ще се проведе в два последователни дни – 7 и 8 септември. Сред най-интересните етапи в обученията ще са пилотиране на карт, специална симулация с VR очила и демонстрации със специализирани професионалисти за изграждане на умения и капацитет за първа реакция при пътен инцидент, първите стъпки при оказване на първа помощ, т. нар. действия в „Златния час“, специализирани лекции и др.

Ще има и много интерактивни, логически и екипни игри. За интересното и динамично преживяване са подготвили програма, която ще допринесе пряко за осъзнаване на необходимостта от отговорно и разумно поведение на пътя, изграждане на умения и знания за разпознаване и превенция на рисковото поведение и различните видове зависимости и по-специално шофиране под въздействието на наркотични вещества и алкохол, първи ключови действия при пътнотранспортни произшествия и др. Всичко е напълно безплатно!

Обученията обхващат младежи от общо 10 административни области, като максимумът участници на обучение е 30. Всяко обучение включва целева група от по 2 административни области, конкретно за настоящото обучение във Враца попадат 15 бр. младежи от Врачанска и 15 бр. от Монтанска област.

Критерии за участие:
– възраст: 15-29 г., за лицата под 18 г. се изисква съгласие от родител/настойник;
– да попадате/живеете в една от гореизброените области;
– активно участие в последващи дейности и инициативи по проекта.

Проектът се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023г. (Ключова област 2 – ,,Младежки инициативи и кампании“) към Министерството на младежта и спорта – договор № 25-00-40/13.07.2023г.