Федерацията разреши провеждането на открито състезание в Хасково при 3 условия

Федерацията разреши провеждането на открито състезание в Хасково при 3 условия

Във връзка с депозирано писмо от клубовете Хидролифт и Кюстендил за провеждане на открито състезание на 15 и 16 юли на пистата в Хасково, БФКС даде своето разрешение за провеждане на същото при следните 3 условия:

1. За провеждане на състезанието трябва да се спазват Спортния и Техническия правилнци на БФКС за 2017 година;

2. На база сключен договор между БФКС и „Ди Си Би Груп“ ЕООД исканата техника (времезамерване, кантар, радиостанции) може да бъде предоставена само при опериране с нея от горната фирма чрез лицето Искрен Иванов и негови подчинени, които носят материална отговорност за поверената им техника от БФКС;

3. За провеждане на откритото състезание организатора трябва да заплати по сметката на БФКС такса за провеждане на открито състезание и наем на техниката.