Общо събрание на БФК-НКС ще се състои на 17 февруари

Общо събрание на БФК-НКС ще се състои на 17 февруари

Според свое решение от 13.01.2022 г, УС на БФК-НКС свиква Общо Събрание на Българска федерация по картинг  – Националния картинг серии (БФК-НКС). То ще се проведе на 17 февруари 2022 г. от 11:00ч в София, ул. Витиня 2Ж. Това обявиха официално от федерацията днес.

 

Събранието ще се проведе по следния Дневен ред:

– Освобождаване на Александър Спиров от УС на Сдружението

– Избор на нов член на УС на Сдружението

– Приемане на Отчет за изпълнение на 4-годишната програма за предходната 2021 г.

– Сформиране на Консултативен съвет на Сдружението, състоящ се от пет души

– Приемане на Бюджет на Сдружението за 2022 г.

 

Промяна на Устава на Сдружението:

– Възможност за дистанционно провеждане на Общо събрание въз основа на породилите се обстоятелства следствие от пандемията с COVID-19

– Вписване на Консултативен Съвет на БФК-НКС, начин на избиране, начин на работа, правомощия и задължения

– Разделяне на картинг спорта на професионален и непрофесионален

– Приемане на Годишния финансов отчет и Годишния отчет за дейността на Сдружението

– Одобряване за вписване в Търговския регистър на Годишния отчет за дейността за 2021 г.

– Упълномощаване на Председателя на Управителния съвет на Сдружението Росен Стефанов Даскалов да подаде в Търговския регистър за вписване Годишния финансов отчет и Годишния отчет за дейността за 2021 г. на сдружението в едно с всички други необходими документи.

УС на БФК-НКС ще разпрати официални покани до всички клубове, членове на БФК-НКС.

– УС на БФК-НКС реши да покани по един представител на трите трасета, одобрени за провеждане на състезания от Професионалната Лига – Враца, Кюстендил, Хасково – да присъстват на Общото Събрание.

– УС на БФК-НКС реши да допусне по един представител на всички клубове, членове на БФК-НКС.

– Външни лица няма да бъдат допускани по време на Общото Събрание на БФК-НКС с цел спазване на противоепидемичните мерки.

 

Тук може да намерите заявка за издаване на индивидуален Професионален състезателен лиценз към БФК-НКС за сезон 2022

Тук може да намерите Заявка за издаване на лиценз за Механик за сезон 2022

Тук може да намерите Наредба за Организиране на Състезанията по Картинг в Република България за 2022 година

Тук може да намерите Специален Правилник за провеждане на състезанията по картинг от Професионалната Лига за Сезон 2022