Променят се датите и мястото на провеждане на 5-и и 6-и кръг от Националните картинг серии

Променят се датите и мястото на провеждане на 5-и и 6-и кръг от Националните картинг серии

Във връзка с удължаването на изискванията и ограниченията за влизане на граждани на територията на Република Гърция и с оглед изпълняването на предварително заложения Календар за сезон 2020 от шест кръга, УС на БФК-НКС, на свое заседание на 16.09.2020 г, реши:

Променя датите и мястото на провеждане на Пети и Шести кръг от Националните картинг серии 2020.

Пети кръг – 31 октомври-1 ноември 2020 – Писта Пауталия, гр.Кюстендил

Шести кръг* – 14-15 ноември 2020 – Картинг Хасково, гр. Хасково

* след допълнително потвърждение