Серес 2016 – Четвърти кръг

Серес 2016 – Четвърти кръг

Подиумът от 4-ото състезание в Rotax – победителят Петров, Кристиян Христов и Катрин Христова,

която получи купата за 3-ото място вместо сестра си Лора Христова

От ляво надясно: Пенов, Николай Петров и Златанов след 2-ото състезание в Rotax

Пенов с Кристина Костадинова, която се подготвя да стане състезателка по дрифт