Три клуба с отворено писмо към БФК

Три клуба с отворено писмо към БФК

В навечерието на Коледа 3 от картинг клубовете у нас – Гърков Картинг Спорт, Картинг Академия Твърдица и Пюр Спийд, изпратиха отворено писмо до БФК-НКС и до медиите, в което споделят своите наблюдения, опасения и забележки относно протичането на Сезон 2022. Публикуваме го долу без редакторска намеса.

О Т В О Р Е Н О П И С М О

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми членове на УС на БФК-НКС,

Намираме се в края на 2022 година, може би първата относително нормална година след пандемията от Covid-19, която възпрепятства в много аспекти провеждането на Сезон 2020 и 2021 на Националните Картинг Серии.

Ние, от отборите Гърков Картинг Спорт, Картинг Академия Твърдица и Пюр Спийд, бихме желали  да споделим с ръководството на Федерацията някои наши наблюдения, опасения и забележки относно
протичането на Сезон 2022, които считаме за важни за отбелязване.

Цялостното впечатление, което остава във всички ни е, че след много доброто протичане на Сезон 2021, Сезон 2022 бе проведен „по инерцията“ натрупана от предния сезон и бе забелязан спад и в
нивото на организацията и в броя на участниците и в медийното отразяване.

Но нека да започнем с положителното – Федерацията успя да проведе, както беше първоначално запланувано, шест кръга от националния шампионат. Тук е мястото да отбележим, обаче, и преместването на предварително планирания и обявен пети кръг от картинг писта Хасково, на писта
Серес, Гърция след „демократично проведено допитване“.

За съжаление, същите мотиви за„демократично проведено допитване“ не бяха на лице при взимането на решението за шести кръг и непреклонността на Федерацията да бъде изместен обратно на територията на България, въпреки множеството изпратени писма и проведени разговори с подобно искане.

Ние от клубовете сме на мнение, че националния шампионат трябва да включва максимум едно състезание на сезон, което да не е на територията на България и това да НЕ е последното състезание за сезона. И с това, за съжаление, се изчерпват нашите положителни наблюдения върху Сезон 2022.

Един от факторите, които според нас обезсърчават много от настоящите състезатели и отказват от участие бъдещите такива, е спазването на наредбите и правилниците на Федерацията, тяхното тълкуване от различните длъжностни лица по време на и извън състезанията и от Федерацията като цяло. Въпреки прокламираното от ръководството, прозрачността на взимане на решения далеч не е такава, каквато би ни се искала на всички нас.

След всяко „ново“ решение, в нас остава горчивия привкус на съмнението, че то е взето „в ползата“ на „някой“ и/или че е продиктувано от „задкулиснифактори“. Явно демонстрираната близост с ръководството на Федерацията от някои ръководители на отбори, състезатели и/или техни родители, е нещо, което не прави добро впечатление нито на отборите, нито на състезателите, нито на страничните наблюдатели.

Друг основен фактор, който поражда недоверие към състезанията от националния шампионат, е
липсата на достатъчно компетентни Техническа Комисия и Спортни Комисари. Във високотехнологичен спорт, какъвто е картинг спорта, нашето мнение е, че Техническата Комисия трябва да бъде независима и да вдъхва доверие и да респектира участниците.

За съжаление, през Сезон 2022, станахме свидетели на няколко отсъждания на Техническата Комисия, които сериозно навредиха на имиджа ѝ като независим и компетентен орган. Друг факт, който ни тревожи е липсата на достатъчно и компетентни Спортни Комисари. Те трябва да са този орган, който демократично и
в съответствие с наредбите и правилниците, безпристрастно да взема всички решения относно
протичането на състезанието, всички промени по време на състезанието, както и за всички
наказания.

Друг факт, който бихме желали да привлечем вашето внимание, е комуникацията с Федерацията. Многократно, наши и-мейли са оставали неотговорени с дни и седмици, карайки ни да гадаем дали изобщо са били получени и прочетени. Съзнаваме, че г-н Топалов, в ролята си на администратор на БФК-НКС, не е вездесъщ и наличен 24/7 и не може да вземе решение по всички зададени нему казуси, но понякога липсата на елементарен отговор от сорта на „ Приехме запитването Ви, ще Ви уведомим като имаме резултат“, ни кара да започваме едно звънене по телефони, в някои случаи дори и на г-н Даскалов, с надеждата за бързо разрешение на възникналите ситуации.

Друг факт, който поражда загриженост у нас, като клубове е, че на „открити“ състезания се събират
по 40, дори 50 участници, докато на „редовните“ кръгове от календара те са най-много 25-30. Въпреки нашите опити те да бъдат убедени, много от тези „единични“ участващи, или са убедени в
неспособността на Федерацията правилно да организира състезания или предпочитат да не хабят
усилия в ненужните спорове и конфликти, които неминуемо съпровождат провеждането на всеки
кръг от шампионата. Тук отново считаме, че твърдата ръка на спортната власт, безпрекословното
спазване на наредбите и правилниците е задължително, ако искаме да покажем на тези състезатели,
че и състезанията на Федерацията заслужават тяхното внимание.

Последните месеци на Сезон 2022, усилено се говореше из боксовете за процедурата за избиране на „Промоутър“, който да се заеме с организацията на състезанията от шампионата. Изразяваме своята и на своите състезатели загриженост, че процедурата за избор на такъв Промоутър беше наскоро обявена без ясни правила за избор, без точни от критерии, по които ще бъдат оценявани предложенията и без точен набор от изисквани документи.

Това оставя един горчив привкус у всички нас, че се готви отдаването на любимия на всички ни спорт „на концесия“ на (може би) непозната структура, (може би) с неясни цели и с неясен опит в картинг спорта. Нашето мнение е ,че подобна концепция с Промоутър е приложима, когато вече шампионата е достатъчно силен и сам по себе си може да представлява „продукт“, който да привлича нови състезатели, спонсори и медии. В противен случай Промоутърът е „осъден“ да даде много пари (десетки, дори стотици хиляди), с почти сигурна невъзможност за възвръщане.

Наше убеждение също е, че въвеждането и популяризирането на класовете на FIA e задължение на
Федерацията, като членуваща във FIA такава. Считаме, че това е основата на изграждането на добри
и успешни пилоти на международно ниво. Ние заставаме твърдо против превръщането на
националния шампионат в частен и едномарков такъв (каквито тенденции ясно се забелязваха през
Сезон 2022)!

Въпреки проведените в началото на Сезон 2022 разговори, не бе проведена централизирана от БФК-НКС Академия за набирането на млади пилоти (5-7 години), а на всички ни е ясно, че това е основния приток на „свежа кръв“ за останалите по-горни класове. Настояваме провеждането на такава Академия да бъде приоритизирано пред избора на Промоутър или в изискванията към този потенциален Промоутър за бъдат вменени и такива за провеждане и поддържане на Академия за набиране на млади пилоти на достатъчно добро ниво, което да гарантира нови лица в картинг спорта всяка година.

През Сезон 2022, доста пилоти, част и от нашите клубове, направиха личния си избор да се състезават в шампионати в чужбина. Повечето от тях, а и даже още повече пилоти през Сезон 2023, не искат да се състезават в България, докато гореспоменатите проблеми не бъдат разрешени. Затова, ние от Гърков Картинг Спорт, Картинг Академия Твърдица и Пюр Спийд, бихме желали да предложим промени, които ще са за благото на картинг спорта в България.

Г-н Председател, г-н Даскалов,

Някои от клубовете, подписали се под настоящето писмо, са сред основателите на Българската
Федерация по Картинг – Национални Картинг Серии. Не бихме желали всички положени от нас
усилия, през всичките тези години на непрестанна борба за съживяването на картинг спорта в България да отидат на вятъра. Ние от Гърков Картинг Спорт, Картинг Академия Твърдица и Пюр Спийд изказваме благодарността си лично към Вас, за всичките усилия, които положихте за развитието на картинг спорта, за придобиването на статут на лицензирана Федерация и създаването на действащ шампионат в България през последните години! Съзнаваме, че ангажиментите към бизенсът Ви, все повече възпрепядстват отдеянето на нужното време за състезанията и за по-нататъшно развитие на картинг спорта в България. Напълно разбираме, че и вие като милеещ за картинг спорта бивш състезател и направил толкова за спорта, съзнавате, че не можете да отделяте достатъчно време на картинг спорта.

Г-н Председател, Уважаеми членове на УС на БФК-НКС,

Считаме, че ако не се вземат спешни мерки, инерцията, която спорта имаше през 2022, през 2023 съвсем ще намелее и ще доведе до отмирането на шампионата. В момента картинг спорта се нуждае от обединителна фигура, която да неутрализира натрупалите се през последните години напрежения. Вярваме, че е дошло времето да влеем нова енергия за развитието на спорта! За това считаме, че картинг спортът в България се нуждае от ново ръководство, което е напълно отдадено на цялостното развитие на спорта, на изграждането на добър екип от професионалисти, които да организират и провеждат състезания от националния шампионат на достойно ниво, на изграждането на модерни съоръжения, на изграждането на млади и талантливи пилоти, които да участват и печелят международни състезания!

Отново бихме искали да изкажем нашата благодарност към г-н Даскалов за всичко, което е направил за БФК-НКС през годините и заявяваме своята готовност да предложим и гласуваме промени в Устава на БФК-НКС и по-конкретно учредяването на поста Почетен председател на БФК-НКС – пост, който г-н Даскалов безспорно е заслужил.